<< Geri

AMAÇ

Katılımcıların standart gereklerini her sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini sağlamak, sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek.

İÇERİK

Toplam Kalitede Prensipler

Kalite Çemberleri

Toplam Kalite Felsefesinin Yerleştirilmesinde ve Uygulanmasında Halkla İlişkiler ve İletişim Motivasyon

Personel eğitimi

Kurum kültürü

Kalite koordinasyonu

Örgüt içi iletişim

Geri besleme Üst yönetim boyutu

Dış hedef kitleler boyutu/ Kalite imajı

KİMLER KATILABİLİR?

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Kalite Yönetim Sistemi kurma konusunda görev üstlenmiş yönetici ve personel, İç denetçi adayları

EĞİTİM SÜRESİ

1 gün / 6 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ