<< Geri

AMAÇ

İşletmede yer alan açık ve örtülü bilginin iş süreçlerinde Etkin bir biçimde yönetimi

İÇERİK

Bilgi Kavramı ve Temel Özelliklerine Genel Bir Bakış

Bilgi Spektrumu

Bilgi İle İlgili Temel İlkeler

Bilginin Artan Önemi Bilginin Değer Taşıması

Bilginin Sınıflandırılması

İşletmelerde Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetiminin Tanımı ve Amaçları

Operasyonel ve Stratejik Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi Stratejileri

 

KİMLER KATILABİLİR?

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler

EĞİTİM SÜRESİ

1 gün / 6 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ