<< Geri

AMAÇ

Beklenmeyen, öngörülemeyen bir durum hakkında işletmenin ayakta kalabilmesi, hedeflerin gözden geçirilmesi, stratejilerin ve politikaların irdelenerek kurumun krizden zararsız ya da en az zararla çıkacağı yolun doğru ve zamanında tayin edilebilmesini sağlamak.

İÇERİK

Kriz Yönetimi Stratejileri

Kriz Öncesi Dönemde Yönetim:

Kriz Dönemi Kriz Sonrası Dönem

 

KİMLER KATILABİLİR?

CEO’lar, Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Uzmanları

EĞİTİM SÜRESİ

2 gün / 12 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ