<< Geri

AMAÇ

Depo yönetimi araç ve tekniklerinin öğrenilmesi

İÇERİK

Depo Yönetimi Kavramı

Depo Yönetiminde Verimlilik

Depo Yönetim Araç Ve Teknikleri

Depo Yönetiminde Malzeme Akış Organizasyonu

KİMLER KATILABİLİR?

İmalat depo süreçlerinde çalışanlar

EĞİTİM SÜRESİ 1 gün / 6 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Ural Gökay ÇİÇEKLİ