<< Geri

 

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PROTOKOLÜ KAPSAMINDA

 

Genel Amaç; TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir.

 

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ FARKINDALIK EĞİTİMİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM UZMANLIĞI

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Tarih / Saat           Kodu     Ders Adı                                                                                                    Eğitmen

    DSDF01 Sanayi Devrimleri ve Teknolojik-Ekonomik Paradigmalar Prof.Dr.Haluk SOYUER
    DSDF05  Dördüncü Sanayi Devrimi ve Kurumsal Strateji Geliştirilmesi Ali Rıza ERSOY
    DDU01  Dördüncü Sanayi Devrimi Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve Doç.Dr.Murat KOCAMAZ
    DSDF03  Akıllı Üretim Ekosistemi ve Mevcut Sistemle Karşılaştırılması Doç.Dr.Murat KOCAMAZ
    DSDF08  Dördüncü Sanayi Devrimi açısından Açık İnovasyon ve Sosyal İnovasyon Doç.Dr.Burcu ARACIOĞLU
    DDU16  Lojistik Optimizasyonu Dr.Öğr.Üyesi U.Gökay ÇİÇEKLİ
    DSDF02  Dördüncü Sanayi Devriminin Uygulama Alanları ve Ülke Politikaları  Prof.Dr.Haluk SOYUER
    DSDF04  Dördüncü Sanayi Devriminin Kurum/Organizasyon yapılarına ve İşgücü Niteliğine Etkisi (Yeni Meslekler, Mesleki Beceriler ve Eğitim, İnsan Kaynakları Politikaları) Prof.Dr.Haluk SOYUER
    DDU02  Bulut Bilişim Sistemlerini Anlamak Dr.İnanç KABASAKAL
    DDU04  Nesnelerin İnterneti ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri Prof.Dr.Mustafa İNCEOĞLU
    DDU17  Kestirimci Bakım ve Kestirimci Karar Alma Doç.Dr.Murat KOCAMAZ
    DDU11  Dijital Dönüşüm Siber Güvenlik Dr.İnanç KABASAKAL
    DSDF06  Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Bileşenleri (Nesnelerin İnterneti (IoT), Siber Fiziksel Sistemler (CPS), Büyük Veri, Akıllı Fabrikalar, 3D Yazıcılar, Bulut Sistemleri, Siber Güvenlik, Sanal Gerçeklik) Erkut EKİNCİ
    DDU07  Artırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma Mustafa İNCEOĞLU
    DDU05  Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Dr.Öğr.Üyesi U.Gökay ÇİÇEKLİ
    DSDF07  Dördüncü Sanayi Devriminin Sektörler ve Disiplinlerarası Boyutu Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ
    DDU14  Tersine Mühendislik Teknolojileri Dr.Fatma DEMİRCAN KESKİN
    DDU12  Akıllı otomasyon, ürün ve hizmet örnekleri Prof.Dr.Haluk SOYUER
    DDU13  Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik Sistemleri Dr.Öğr.Üyesi Aydın KOÇAK
    DDU18  Dördüncü Sanayi Devrimi için Teknoloji Yol Haritası Belirleme ve Proje Portföy Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi Aydın KOÇAK

TOPLAM              60 Ders Saati

 

Eğitim Programı Detayları

1.  Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.

2.  Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.

3.  Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

4.  Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

5. Not ortalaması 3.00 ve üzeri üniversite 4. sınıf öğrencileri, toplam eğitim kontenjanının %10'unu geçmemek kaydıyla eğitimlere katılabilirler.

 

Eğitim Süresi: 60 ders saati

Eğitim Günleri: Hafta İçi: Saat: 18.00 - 21.00 

                           Hafta Sonu: Saat: 09.00 - 13.00  

Eğitim Ücreti: 1500 TL (KDV Dahil)

Minumum Katılımcı Sayısı: 12

Maksimum Katılımcı Sayısı: 20

Program Dönemi : Kayıtlarımız Devam Ediyor

Eğitim Yeri: EGESEM Eğitim Salonu (Konak Atatürk Kültür Merkezi)

 

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KATILIMCI FİRMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME:

 

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

 (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

PROGRAMIN SÜRESİ

 (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

 (1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

(2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

(3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açmaiznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

(4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

(5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

(6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini

kapsamaz.

(7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

(8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

 

Not:

EÜ.Personeline  %15, EÜ mezununa %10, EÜ.Öğrencilerine %20 , Dışardan Öğrenciye %15 indirim uygulanmaktadır.

Kontenjan dahilinde birinci derece şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecektir.

 

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası"  verilir."